Program upravnih odjela Splitsko-dalmatinske županije namijenjeni JLS, udrugama i drugim korisnicima

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata

Udruge (proizašle iz Domovinskog rata)

05.03.2021.
P O Z I V za prijavu programa i projekata u okviru javnih potreba u područjima osnovnog i srednjeg školstva

OŠ i SŠ kojima je osnivač SDŽ, Jedinice lokalne samouprave, ostale pravne osobe (zainteresirani korisnici) koji namjeravaju provesti program/projekt iz područja OŠ i SŠ

13.01.2021. 22.02.2021.
P O Z I V za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture

Jedinice lokalne samouprave, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi

14.09.2021. 29.09.2021.
P O Z I V za predlaganje javnih potreba u područjima sporta

Jedinice lokalne samouprave, ostali pravni subjekti koji obavljaju djelatnost/aktivnosti iz područja sporta

14.09.2021. 29.09.2021.
N A T J E Č A J za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja u 2021. godini

Jedinice lokalne samouprave, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, proračunski korisnici drugih proračuna, druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ostali korisnici

12.02.2021. 15.03.2021.
Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja sporta

Sportski klubovi i udruge sportske rekreacije

11.03.2021. 21.03.2021.
JAVNI POZIV BROJ 1. za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Zajednice športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini

Športski savezi u SDŽ, športski klubovi/udruge članice ZŠS

26.03.2021. 26.04.2021.
Financiranje međunarodnih i domaćih IT konferencija

udruge, trgovačka društva, obrti i ustanove

U najavi
Financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko- dalmatinsku županiju

- udruge (neprofitne organizacije)

U najavi
PROGRAM potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko- dalmatinsku županiju

- jedinice lokalne samouprave

- turističke zajednice

- javne ustanove

- obrti i trgovačka društva

01.02.2021. Do iskorištenja sredstava
Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine

- udruge (neprofitne organizacije),

- jedinice lokalne samouprave

- lokalne turističke zajednice,

- javne ustanove (bez proračunskih korisnika SDŽ)

- trgovačka društva

- obrti 

12.01.2021. 11.02.2021.
PROGRAM sufinanciranja projekata na pomorskom dobru

- jedinice lokalne samouprave

U najavi
NATJEČAJ za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz programa razvoja turističkih manifestacija i projekata

- udruge (neprofitne organizacije),

- lokalne turističke zajednice

N A T J E Č A J za financiranje projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko- dalmatinsku županiju

Udruge

05.02.2021.
N A T J E Č A J za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro

Udruge

05.02.2021. 30 dana od objave
PROGRAM potpore radu poljoprivrednih zadruga i proizvođačkih organizacija

Poljoprivredne zadruge/proizvođačke organizacije u području poljoprivrednog sektora

15.09.2021. 15.10.2021.
Program potpore projektima jedinica lokalne samouprave (JLS) i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita

JLS i tvrtke u njihovom većinskom vlasništvu

15.07.2021. 31.08.2021.
Program potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi

Znanstvene i stručne ustanove  iz područja poljoprivrede

01.11.2021. 01.12.2021.
Program poticanja izgradnje poduzetničkih zona

Jedinice lokalne samouprave

15.07.2021. 15.08.2021.
Program jačanja poduzetničkih kompetencija

Poduzetničke potporne institucije: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni

inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno- tehnološki parkovi i

centri kompetencije, osim onih kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Splitsko- dalmatinska županija

15.07.2021. 15.08.2021.

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (2021.- 2027.)

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Mjera 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga na području Splitsko-dalmatinske županije

Registrirane udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača sa područja Splitsko-dalmatinske županije usklađene s Zakonom o udrugama, čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju i preradu na području  Splitsko-dalmatinske županije

travanj 2021.
Mjera 7. Potpora radu Lokalnih akcijskih grupa na području Splitsko-dalmatinske županije

Lokalne akcijske grupe na području SDŽ

05.09.2021. 01.11.2021.
Mjera 9. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori , priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Jedinice lokalne samouprave

travanj 2021.
Mjera 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji

JLS (OPG, trgovačko društvo, obrt, zadruga korisnici/vlasnici zemljišta koje se privodi kulturi)

travanj 2021.
Mjera 12. Edukacija i stručno osposobljavanje

klaster u ribarstvu registriran sukladno odredbama Zakona o udrugama; ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama; organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama registrirana sukladno odredbama Pravilnika o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama

travanj 2021.

Program „Istraživanje, razvoj, inovacije“

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Malo/ srednje poduzeće u partnerstvu sa visokim učilištem/znanstvenom organizacijom

19.04.2021. 19.05.2021.