Programi upravnih odjela namijenjeni iznajmljivačima, OPG-ima, obrtima i trgovačkim društvima

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva

Malo i srednje poduzetništvo (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici):

poduzetnici početnici/tradicijske djelatnosti/žene poduzetnice/COVID poduzetnici

travanj 2021.
Program jačanja poduzetničkih kompetencija

Poduzetničke potporne institucije: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni

inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno- tehnološki parkovi i

centri kompetencije, osim onih kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Splitsko- dalmatinska županija

15.07.2021. 15.08.2021.
Program potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije

trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici (registrirana na području skupine I. do V. prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave)

19.04.2021. 19.05.2021.
Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit

15.09.2021. 15.10.2021.
Financiranje međunarodnih i domaćih IT konferencija

Udruge, trgovačka društva, obrti i ustanove

GrowIT

Trgovačka društva, obrti (start up)

12.04.2021. 23.04.2021.
GrowIT Demo Day

Trgovačka društva, obrti

06.05.2021.
Ambasador turizma SDŽ

Fizičke osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu (privatni iznajmljivači)

U najavi
PROGRAM potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju

- jedinice lokalne samouprave

- turističke zajednice

- javne ustanove

- obrti i trgovačka društva

01.02.2021. Do iskorištenja sredstava
Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine

- udruge (neprofitne organizacije),

- jedinice lokalne samouprave

- lokalne turističke zajednice,

- javne ustanove (bez proračunskih korisnika SDŽ)

- obrti i trgovačka društva

12.01.2021. 11.02.2021.

Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (2021.- 2027.)

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva koja ima poljoprivredne površine upisane u ARCOD sustav

travanj 2021.
Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i imaju poljoprivredne površine upisane u ARCOD sustav

travanj 2021.
Mjera 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom, koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav

travanj 2021.
Mjera 4. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva koja ima poljoprivredne površine upisane u ARCOD sustav te su izgradili jednostavnu akumulaciju za navodnjavanje

travanj 2021.
Mjera 5. Potpora za osiguranje u poljoprivredi

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

01.10.2021. 31.10.2021.

Mjera 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Podmjera 8.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva

05.09.2021. 01.11.2021.
Podmjera 8.2. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva

travanj 2021.
Podmjera 8.3. Promidžba i marketinška priprema proizvoda

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva

travanj 2021.
Podmjera 8.4. Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda, ISO 22000-2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva

travanj 2021.
Mjera 10. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji

OPG, trgovačko društvo, obrt, zadruga korisnici/vlasnici zemljišta koje se privodi kulturi; putem JLS-a

travanj 2021.
Mjera 11. Certifikacija i razvoj proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, Global Gap standarda, ISO 22000:2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete u objekte uključene u uzgoj i/ili preradu morskih i slatkovodnih organizama

fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost prerade ribe i drugih vodenih  organizama odnosno registrirana za djelatnost uzgoja ribe i drugih vodenih  organizama i nositelj je dozvole za akvakulturu sukladno posebnom propisu

travanj 2021.

Program pomoći- potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2024.)

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Mjera 1. Mjera pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane Knjigovodstvenih servisa za OPG-a koji imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga

Nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i ima obvezu vođenja poslovnih knjiga koje obavljaju Knjigovodstveni servisi

15.09.2021. 15.10.2021.
Mjera 2. Mjera pomoći plaćanja zakupnine/najma na otvorenim tržnicama/tržnim centrima za OPG-ove koji imaju obvezu plaćanja najma

Nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i imaju štand za prodaju vlastitih proizvoda na tržnici/tržnom centru

05.09.2021. 15.10.2021.
Mjera 3. Potpora pomoći plaćanja kupljenih kupona za rad sezonskih nezaposlenih radnika u poljoprivredi

nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (koji imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, i koristi vaučere(kupljene kupone) za rad sezonskih nezaposlenih radnika u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva

15.09.2021. 15.10.2021.
Mjera 4. Potpora preradi mlijeka na OPG-u

Nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (koji imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, imaju preradu mlijeka na gospodarstvu ili registriranu mini mljekaru

15.09.2021. 15.10.2021.

Program „Istraživanje, razvoj, inovacije“

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Malo/ srednje poduzeće u partnerstvu sa visokim učilištem/znanstvenom organizacijom

19.04.2021. 19.05.2021.
Mjera 2. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih start up poduhvata

Poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije osnovano unutar dvije godine do datuma podnošenja Prijave, a čija se djelatnost temelji na suvremenoj tehnologiji kao ključnom elementu poslovanja, s najmanje jednim zaposlenikom

19.04.2021. 19.05.2021.

ICT ŽUPANIJA (IT Business)

PROGRAM KORISNICI OBJAVA POZIVA TRAJANJE POZIVA Upoznaj se s dosadašnjim uvjetima natječaja Potraži aktualni natječaj
PICS@FESB Predinkubator i coworking postor

Fizičke, pravne osobe

Kontinuirano otvoreno
Županijski IT centar

poduzetnici početnici (start up)

U najavi